Đắng

Muối thì mặn. Đường thì ngọt. Người ta cứ nghĩ cafe là phải đắng. Nhưng mấy ai, mấy ai cảm nhận được cái chua thanh bùi bùi đọng lại đầy thi vị ấy?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s