About

About tôi: có lúc là một ENFP, có lúc là một ENFJ.

About cái blog này:
Viết, đến cái lúc, viết là viết cho chính mình đọc trước đã.:D
Tôi cũng từng viết rằng “Âm nhạc từ lâu đã không còn là một người bạn tốt”, ấy là nhất thời nghĩ thế thôi. Sự thật hoàn toàn ngược lại. Để rồi, cái blog này lại tiếp tục với những câu chuyện về người bạn tốt ấy.

Advertisements

4 thoughts on “About

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s