Rock với chả rap

Cuối tháng có 2 show, 1 rock 1 rap. Đều là của các nghệ sĩ muôn phần “nghệ sĩ”. Đã định là chỉ đi nghe rap, vì rap là thứ âm nhạc nó đang thích ở thời điểm hiện tại. Rock có phần nhiều thuộc về ngày hôm qua, mà ngày hôm qua có phần nhiều cô đơn. Ngày hôm nay thì muôn phần tự do tự tại.
Chỉ có tí băn khoăn là, show tới chỉ có anh Bột. Còn cái nó thích ở Quái vật tí hon là cái chất nhạc đã đạt tới cảnh giới tiêu diêu tự tại, tổng hòa cả trống, bass và guitar. Giọng anh Bột và lời bài hát chỉ chiếm có 2/5 thôi. Nghe thử Hoa Binh Bros chả thấy được 1 góc của 3/5 còn lại. Tính đi tính lại vẫn lười đi …vì lý do nữa là vé đắt quá =))))))))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s