Hà Nội có lẽ đẹp nhất về đêm

Những bon chen qua đi. Những vội vã bỏ lại. Hà Nội sau 23h đẹp lạ. Yên bình lắm. Tự do lắm. Đáng sống lắm…nhất là với những người thương yêu. Những câu chuyện được sẻ chia cũng thấy đáng quý hơn. Những tiếng cười cũng giòn hơn, và suy nghĩ cũng mênh mang hơn.
“Em cứ muốn làm gì bùng cháy ý”…Ừ cháy đi em, cháy mạnh vào 😀
Để một mai chúng ta kể câu chuyện Hà Nội của riêng mình…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s