Farewell

“No farewell could be the last one
If you long to meet again”

Bao năm rồi mới có cái cảm giác này. Mặc dù thấy trống trải, nhưng tận sâu trong nó là cảm giác hạnh phúc, chúc mừng đôi bạn được đi trên con đường mới với thật nhiều hứa hẹn. Thôi thì mong có duyên tao ngộ, hẹn ngày gặp lại.

Có câu này ám ảnh nó bao năm nay “Nếu có duyên sẽ gặp lại”. Ám ảnh là bởi, nó vẫn nghĩ, cái duyên kia đâu phải do trời định. Cái duyên kia là ở trong tim mỗi người đấy thôi.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s