Chào tháng 12

Chào tháng 12. Chào người nông dân. Người nông dân, tháng vừa rồi, vừa làm mất con trâu sắt. Người nông dân buồn lắm. Lúa gạo chẳng có mà ăn, lấy đâu ra tiền mua trâu 😦 Người nông dân chẳng còn gì, chỉ còn 6 dải ruy băng.
Nhưng mà tháng 12 rồi, người nông dân không thể buồn nhiều hơn 1 ngày nào nữa.
Làm thơ cũng hay đấy, nhưng người nông dân không muốn làm nhà thơ. Thơ thẩn chết đói.
Người nông dân muốn đi buôn. Muốn có thật nhiều tiền. Thật nhiều tiền để mua thật nhiều ruy băng, chứ chẳng ham hố kim cương đâu. Có tiền cũng chỉ để mua hạnh phúc thôi mà. Người nông dân trộm nghĩ, ruy băng của thằng có tiền chắc chắn được trân trọng hơn ruy băng của thằng nông dân. Người nông dân là nông dân mà, có làm nhà buôn thì vẫn nghĩ đơn giản vậy đấy.

If I were a minstrel I’d sing you six love songs
To tell the whole world of the love that we share
If I were a merchant I’d bring you six diamonds
With six blood red roses for my love to wear.
But I am a simple man, a poor common farmer
So take my six ribbons to tie back your hair.

http://chiasenhac.com/s/1069426.swf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s