November rain

Vậy là Hà Nội bước sang đông
Có đứa bạn tôi sắp lấy chồng

Chẳng liên quan cơ mà thơ hay phết nhỉ? :)) Bạn bè, nhà cách nhau có vài bước chân, chưa đến 100m mà cả năm chẳng gặp nổi vài lần. Cách nhau cái sân chơi, có cả đu quay bập bênh mà hẹn lên hẹn xuống nàng chẳng dám ra. Cứ tưởng tượng tối tối đứa bạn nối khố ngồi đấy, mình đẩy đu quay cho quay tít có phải lãng mạn ko :))

Bẹn bà. Là bạn, là bè, hay là cái bẹn bà. Chẳng liên quan nhưng tháng 11 rồi, gió mùa về nhưng mưa chửa thấy, chỉ thấy mưa trong lòng, con mưa tháng 11 “November rain”. Từng câu từng chữ thấm quá. Nhiều thứ phải ngẫm quá.

I know it’s hard to keep an open heart
When even friends seem out to harm you
But if you could heal a broken heart
Wouldn’t time be out to charm you

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s