LoL

Chẳng liên quan đến rock, nhưng mà..

“Một trong những cái ngu của đời người là nghĩ ai cũng ngu giống mình. Cái ngu tiếp theo là khôn hết phần của người khác.”

Nói chung là có tí khinh bỉ những người như thế. Sống khéo, lươn lẹo và nhiều mưu mô. May mà không phải dạng thông minh tuyệt đỉnh cho lắm. Nếu không sẽ thật nguy hiểm cho xã hội.

PS: “Bạn cần phải làm mọi thứ với một trái tim lương thiện.” Một trái tim lương thiện, đó là thứ mình vẫn đang tìm kiếm ở người khác. Nhớ đến bài Heart of gold của Neil Young. Nhưng post này sẽ share bài khác, chẳng rock rít cho lắm:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s