Believe

Có lẽ đã đến lúc phải dừng lại. Có thể là một thời gian ngắn, dài, chưa biết nữa.
Lúc này đây, chợt nhận ra mình đã gạt hết mọi thứ trừ âm nhạc ra khỏi đầu mình. Sợ rằng nếu tiếp tục, đến một lúc chính mình cũng quên mất mình từng có những gì và nghiên cứu những gì, như marketing, tâm lý học, logic học hay chút võ công quèn.
Dừng lại nhé.
Dừng lại việc chạy theo những thứ sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình.
Dừng lại việc thử đi trên những con đường xa lạ chẳng đi đến đâu.
Dừng lại việc biến mình thành chuột bạch của những sở thích và suy nghĩ bất chợt, biến mình thành thứ tiêu khiển của chính bản thân mình.
Dừng lại việc biến mình thành bến xe bus. Những chuyến xe tới “ministry of lost souls”. Mình cũng mệt mỏi rồi.

I wasted my time
Till time wasted me
Never wanted to go
Always wanted to stay
‘Cause the person I am
Are the parts that I play
So I plot and I plan
Hope and I scheme
To the lure of a night
Filled with unfinished dreams
And I’m holding on tight
To a world gone astray
As they charge me for years
I can’t pay

So after all these one night stands
You’ve ended up with heart in hand
A child alone
On your own
Retreating
Regretful for the things you’re not
And all the things you haven’t got
Without a home
A heart of stone
Lies bleeding

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s