Âm nhạc của Nguyễn Vĩnh Tiến

Có những nỗi nhớ kéo dài từ năm này qua năm khác….Và âm nhạc của Nguyễn Vĩnh Tiến như tiếng chuông chùa thanh tịnh, gọi ra từ miền kí ức xa xăm tất thẩy những nỗi nhớ ấy.
Nhất là những khi rét buốt đến tê tái lòng như này..Ôi những ngày cuối tháng 11 âm. Cứ cảm giác như thể ta đứng giữa đất trời, trên đỉnh núi phủ đầy tuyết trắng..hoang vuuuuuu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s